Til festivalpladsen og aktiviteterne er der – med ganske få undtagelser – gratis adgang. Man kan f.eks. som familie gå frit omkring og opleve den særlige stemning eller frit deltage som publikum til en ridderspils-turnering, høre gademusikanter, besøge kirken, boderne og se gade-teaterforestillinger. Man kan også nyde folkelivet, farverne, lyden og ”lugten”.

Det betyder, at det ikke behøver at koste noget at opleve Næstveds Søjler!

De relativt få steder, man skal betale for at komme ind eller være med, vil det være tydeligt markeret, såvel som i programmet. Vi satser meget på at holde prisen de steder meget lav. Der vil også være markedsboder, hvor man kan købe mad, drikke og ting med middelalderudtryk. Her vil man også  kunne købe kaffe og te, selvom det ikke er særligt middelalderagtigt. Her skal man også bruge ”witten”.

Ved indgangene til festivalen vil der være mindst 4 ”banco”-boder, hvor man kan veksle den gangbare danske mønt til såkaldte ”witten”. For 100 kr. får man 5 witten. Alle priser og varer til handel og fortæring er sat til ”wittenpriser”. Man kan med andre ord kun købe på markedet med witten (ikke kontanter og ikke mobilepay – kun hvis der skal veksles). Det skal nemlig være en totaloplevelse at besøge vores middelalderby.

Den ”witten”, som vi har får lavet med stor støtte fra SparNord i Næstved, er en kopi af den mønt, som vi ved blev slået i Næstved  i 1402:

Dronning Margrethe fik i 1396 sin søstersøn Erik (senere Erik af Pommern) valgt til konge over Danmark, Sverige og Norge (kronet i 1397). I den sammenhæng fik hun ret til, sammen med biskoppen af Roskilde, at ”slå mønt”, bl.a. i den opblomstrende købstad Næstved i en gård, der lå ved Susåen (mellem Susåen og byporten), den gade kaldes den dag i dag Møntergade og ligger ikke så langt fra Kompagnihuset.På forsiden bærer ”witten”, en kongekrone og teksten lyder: Erik – Danmarks, Sveriges og Norges konge og på bagsiden oprindelig en krumstav (biskoppens logo) og teksten ”Næstved Mønt”. Det er forsiden, vi bruger til vore markedsmønt. På bagsiden kommer der til at stå: Næstveds søjler og rundt omkring det logo  ”Næstved Moneta”. Mønten er lidt større end en tyvekrone, og smukt udført af en lokal mede¨alje- og mømntpræger (Danske-medaljer). På markedspladsen vil han også optræde med der – sammen med publikum – at slå en sølvmønt til salg til interesserede.

Møntfoden omk. 1400:  1 Mark svarer til 16 skilling. En skilling deles i to ”søslinge” eller i tre ”hvide”, det samme som ”witten”, eller i fire ”sterlinge” eller 12 ”penninge”. Penning kunne deles i 2 ”skærv”.

Den mønt vi kender, og som er vores mønt her på markedet, er en ”hvid”/”witten” svarende til fire (4) penninge