Ridderturneringer

Slaget ved Næstved 1259 og Ridderturnering 1279

”Slaget ved Næstved” (1259) var en kamp mellem kirke og konge, hvor de to hære mødtes ved Næstved. Mange- flere tusinder siger kilderne- døde eller blev dødeligt sårede. Kongens hær, der for størstedelens vedkommende bestod af borgere og bønder, var ringe udstyret og blev massakreret.

En ridderturnering var en konkurrence, hvor adelige i middelalderen udviste styrke og mod i en række discipliner, f.eks. dystløbet, hvor rytterne galopperer mod hinanden med fældet lanse for at ramme hinanden- da det var ridderturneringer, der gennemførtes for fornøjelsens skyld, var det sjældent , at der blev redet til døden- til gengæld søgte man at bryde sin lansespids på modstanderens skjold. Til minde om slaget ved Næstved afholdtes en ridderturnering i 1279 i Næstved.

Det er de to begivenheder man kan opleve begge dage på Den fritlagte Suså (Bredstrædepladsen).

Velkommen til Næstveds middelalder!
Der er gratis adgang.

Kamp mellem kirke og konge

Soldaterne fra slaget ved Næstved spilles af  to middelaldergrupper: den svenske gruppe Albrechts Bössar og danske Compagnie de Vignolles (ca. 10-12 fra hver gruppe til fods og kæmpende i arenaen). ”Equites Gloriae” hedder den svenske gruppe (ledet af danskeren Joakim Løvgren), der laver ridderturneringen for os- der er 6 heste og ryttere (riddere) og et antal væbnere.

De har lejr ved Ostenfeldt stiftelsen, hvor man komme forbi (se program) og høre om forberedelser til ridderturneringen. De deltager også i startoptog den 17. juni kl.16.00 gennem byen.

Konferencier er som sidste år den strålende historiefortæller Kaare Johansen. Glæd jer til spektakulære og medrivende oplevelser!

Se program