Vesper i Sct. Peders Kirke

Vesper i Sct. Peders Kirke

Vesper er kirkens gamle aftengudstjeneste, som var den vigtigste efter højmessen. En vesper fejres dagligt ved solnedgang eller kl. 17. Den har rødder i den jødiske tempeltjenestes aftenoffer, der på Jesu tid blev holdt kl. 15. Da kirken overtog tjenesten, tilføjede man kristne elementer: Lovprisningen af Fader, Søn og Helligånd samt Marias Lovsang. Det er den store af de såkaldte tidebønner, hvoraf to, Morgensang og Aftensang, holdes i kirken. De blev bibeholdt ved reformationen som en del af latinskoledrengenes kirkesangspligt i købstæderne, men blev officielt afskaffet i 1770. Som en rest af dette har vi stadig morgen- og aftenringningen.

Vesperen forestås af provst, Anna Kluge, organist Christian Kampman og Sankt Peders kirkes pigekor