Museumsudstilling – Middag i Smedelaug

Udstilling i Helligåndshuset.

I udstillingen “Middag i Smedelaug” i Helligåndshuset har museets middelalderarkæolog Annemette Kjærgaard fundet genstande frem, der fortæller om bordets opdækning, hvad man spiste, og hvad man spiste maden af. Man vil også kunne se genstande, der kan knyttes til laugene i byen og det sociale liv omkring dem. Til udstillingen er der samtidig skabt en rekonstruktion af et bord, som det kunne være dækket op til en middag for medlemmerne af smedelauget i Næstved omkring 1500-årene.

Pris: Voksne: 40,-/ Børn(op til 18 år): gratis/ Grupper over 10 personer, pr. Gæst: 35,-/ Medlem af Næstved Museumsforening: Gratis/ Skoleklasser og institutioner i Næstved Kommune: Gratis.

 

Kobbervelkomst fra smedelavet i Næstved, lavet af  kobbersmed  Hans von Weita i Hamburg i 1640. På foden står der en række bogstaver, som endnu ikke lader sig tolke. På randen af bægeret står der: Achtes nichts wer dich verspot, thue recht und fürchte Got. (Tag dig ikke af dem, der spotter dig. Gør ret og frygt Gud!). På lågranden står der: Hans von Weita Kopferknab, anno 1640. (kopferknab = kobbersmed eller kobbersvend). På låget: Got regier mein Hertz, mach reine Gedanken. (Gud styre mit hjerte, giv mig rene tanker)

Dette fantastiske stykke er formodentlig i dag et unikum i Danmark. Masser af museer har sølvvelkomster fra diverse lav, men en kobbervelkomst fra 1640, det er noget! Kobbervelkomsten blev solgt  fra smedelavet i 1885 af smedemester  Schou Clausen. I 1940 købte Næstved Museum velkomsten tilbage til Næstved fra en fru Storck i Hellerup med støtte fra Undervisningsministeriet med et beløb, som svarede omtrent til 40.000 kr. i nutidens penge. Nationalmuseet formidlede købet. Vi ved ikke, hvad museet betalte i alt. Velkomsten har i dag museumsnummer NÆM 2852. Den indgår altså i Næstved Museums samlinger. (Billedtekst af Palle Birk Hansen)